ეს ინტერნეტ გვერდი წარმოადგენს ბერლინ-ხემის სერვისს:

„ბერლინ-ხემი/მენარინი“-ის წარმომადგენლობა საქართველოში
თბილისი 0160; დ. გამრეკელის ქ. #19; ტელ: 2241370/71/72
ფაქსი: 2241210; ელ-ფოსტა: georgia@berlin-chemie.com

ონლაინ შეძენა